CÁC DỰ ÁN NHÃN HIỆU TẬP THỂ ĐÃ THỰC HIỆN

STTTỈNHNỘI DUNGLOGO
1Tiền GiangTạo lập và quản lý nhãn hiệu tập thể “sầu riêng Cai Lậy” dùng cho quả sầu riêng của huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang (2017-2019).sầu riêng cai lậy
2Tiền GiangTạo lập và quản lý nhãn hiệu tập thể “sả Tân Phú Đông” dùng cho cây sả của huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang (2017-2019).sả tân phú đông
3Hà TĩnhTạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Hồng Lộc” dùng cho các sản phẩm từ cây chè của xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh (2020-2021)chè hồng lộc