Thai Agriculturist Planting The Young Of Green Tobacco In The Fi

Đề tài dự án

Là một trung tâm khoa học được thành lập từ năm 2015, với mục tiêu đổi mới giá trị và phát triển hỗ trợ các nhà đầu tư kết nối cải tiến công nghệ vào môi trường kinh doanh. Giúp các doanh nghiệp tiếp cận kỹ thuật và các ứng dụng chuyên nghiệp, đặc biệt là chúng tôi có những chuyên gia với kiến thức và kinh nghiệm đầu ngành trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ.

chỉ dẫn địa lý

Thực hiện các dự án bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Xem thêm

Chỉ dẫn địa lý

nhãn hiệu chứng nhận

Thực hiện hỗ trợ các dự án nhãn hiệu chứng nhận

Xem thêm

Nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu tập thể

Dự án nhãn hiệu tập thể

Xem thêm

Nhãn hiệu tập thể

chuyển đổi số

Số hóa công nghệ và thực hiện dự án công nghệ 

Xem thêm

Chuyển đổi đối số

khởi nghiệp

Thương mại hóa các dự án khởi nghiệp

Xem thêm

Start-up

Realistic Microchip

Các lĩnh hoạt động và dự án khác

Xem thêm

Khác