DỰ ÁN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN ĐÃ THỰC HIỆN

STTTỈNHNỘI DUNGLOGO
1Hà TĩnhTạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cam Thượng Lộc” dùng cho sản phẩm cam quả vùng Trà Sơn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (2015-2017).cam thượng lộc
2Hà TĩnhTạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Cam Khe Mây” dùng cho sản phẩm cam quả của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (2017-2019).cam khe mây
3Hà TĩnhTạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn Mai” cho sản phẩm cam chanh của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (2018-2020)cam sơn mai
4Ninh BìnhXây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đào phai Tam Điệp” dùng cho sản phẩm cây hoa đào phai của Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình (2019-2020)đào phai tam diệp
5Ninh BìnhXây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chè Trại Quang Sỏi” dùng cho sản phẩm chè của xã Quang Sơn. Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình (2019-2020)chè quang sỏi
6Tiền GiangTạo lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “ Mai chiếu thủy nu Gò Công” tỉnh Tiền Giang (2020-2021)mai chiểu thủy nu
7Long AnTạo lập, quản lý và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “Nếp Thủ Thừa” cho sản phẩm nếp của huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An (2020-2022)nếp thủ thừa
8Hà TĩnhTạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mật ong Hương Sơn” dùng cho sản phẩm mật ong của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (2020-2022)mật ong hương sơn
9Tây NinhXây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm và dịch vụ từ con bò được nuôi, thả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (2020-2022)bò tây ninh
10Tiền GiangTạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dưa hấu Gò Công” cho sản phẩm dưa hấu Gò Công, tỉnh Tiền Giang (2021-2022)dưa hấu gò công
11Tiền GiangTạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Gò Công” cho sản phẩm gạo Gò Công, tỉnh Tiền Giang (2021-2022)gạo gò công

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

STTTỈNHNỘI DUNGLOGO
1Ninh BìnhXây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hàu giống Kim Sơn” cho sản phẩm hàu giống của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.(2021-2023)hàu giống kim sơn
2Hà TĩnhTạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo rươi Đức Thọ” cho sản phẩm gạo được thu hoạch từ cây lúa được trồng trên ruộng rươi của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.đang cập nhật
3Bắc NinhXây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho 02 sản phẩm nông nghiệp và làng nghề của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.đang cập nhật